COVID-19

A Federación Galega de Boxeo presentou ante a Secretaría Xeral para o Deporte o protocolo básico para as súas especialidades deportivas.

Podedes descargar o protocolo básico aquí.

Podedes descargar o protocolo completo aquí.

COMUNICACIÓN E XESTIÓN DE CASOS DA
COVID-19 NO SECTOR DEPORTIVO
FEDERADO DE ÁMBITO AUTONÓMICO E
ESTATAL EN GALICIA. 20220117_Deportes_protocolo actualizado

ANEXO 2 Anexo 2. Contactos estreitos

Federación Gallega de Boxeo