Monitor deportivo de Boxeo

Monitor deportivo de Boxeo
21 de mayo de 2024
  • Proba de acceso 10:00 h
  • Entrega do Material do curso 11:00 h
  • Fundamentos Basicos do Boxeo 11:30
  • Didáctica del Boxeo 16:00 h
  • Hábitos Saudables no Boxeo 17:00 h
Federación Gallega de Boxeo