Congreso médico

Congreso médico
8 de noviembre de 2021

13 de novembro de 2021

IX Congreso de médicos de ring.

9:30: Benvida. Dr. Javier Pombo

9:45: Dr. Alejandro Mejuto. ¿TCE e síndrome postconmocional?

10:15: Dr. Enrique Antelo. ¿Novidades na normativa antidopaje?

10:45: Lucia Piñeiro González ¿Nutrición aplicada aos deportes de contacto?

11:15: Dr. José Ramón Barral. ¿A triada da muller deportista?.

11:45: Mesa de debate ¿Lesiones máis frecuentes na práctica do boxeo? Modera: Dr. Javier Pombo

12:15-12:45: Descanso

12:45: Daniel Varela. Taller de vendajes.

13:15: Dra. Melisandra Rubio ¿Criterios de exclusión para a práctica do boxeo?

14:15: Clausura

congreso medico 2021

Federación Gallega de Boxeo